2019-11-13

Strategia firmy jest ściśle zależna od klienta

Kolejnym elementem, który powinna zawierać nasza strategia marketingowa, jest analiza. Strategia cyfrowa produktu jest przygotowaniem do takiej właśnie “rozmowy”. Pojawiło się też zagadnienie natury etyczno-filozoficznej: na ile strategia firmy jest pochodną osobowości właściciela czy głównego menedżera firmy. Strategia firmy jest ściśle zależna od klienta. Opracowanie strategii działu HR rozpatrzmy na przykładzie jednego z elementów strategii hipotetycznej firmy zajmującej się telefonią komórkową. – spytałem zupełnie niedawno jednego z prezesów pewnej firmy usługowej, największej w swojej branży w Polsce? Jednym z kluczowych celów strategicznych firmy Henkel będzie rozwój działalności na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi strategia firmy tradycyjnej, czy biznesu elektronicznego, to podstawowe zasady jej tworzenia będą takie same, a przynajmniej bardzo podobne. Często firmy koncentrują się głównie na monitorowaniu jednego wskaźnika, który uważają za najważniejszy miernik swojej strategii. Strategia uwzględnia wszystkie czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie celów. Strategia nie powinna też być wyryta w kamieniu. Kolter określa ją jako plan gry) dla firmy tworzony po to, żeby osiągnąć cele biznesowe przedsiębiorstwa. Tematem kolejnego spotkania przedsiębiorców była strategia firmy i wyzwania w jej operacyjnym realizowaniu w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Strategia jest drogą do celu! Strategia jest efektem planowania, co przypomniało zebranym cytat przypisywany Eisenhowerowi: plan jest niczym, planowanie – wszystkim. Spróbuję wyjaśnić czym jest strategia w biznesie, jak ja ją rozumiem i w jaki sposób ją stosuję. Aby uniknąć takich problemów, potrzebna jest strategia zarządzania komunikacją. Strategia to nic innego jak plan działania i sposób na „bieżączkę”, który w nawale bieżących spraw pomaga trzymać kurs na kwestie ważne z perspektywy rozwoju Waszego biznesu. Taka strategia również posiada rację bytu. Strategia niebieskiego oceanu - płynąć czy nie ? Strategia firmy to nic innego, jak plan działania (P. Strategia oznacza zatem całokształt działań i zaniechań podejmowanych przez kierownictwo danego zespołu, Firmy czy Państwa, zmierzających do osiągnięcia pożądanych celów. Niektórym się udaje, inni zamykają swoje firmy wcześniej lub później. Pamiętaj więc, że cele strategiczne powinny wynikać z dobrej analizy otoczenia firmy oraz realistycznej oceny kompetencji i zasobów organizacyjnych. Wasza strategia marketingowa wcale nie musi być opasłym tomiskiem!